قائمة ata3bia من أجل منتجات من فئة en:Plant-based foods and beverages - الجزائر

الدولة: الجزائر - عرض قائمة لمطابقة المنتجات من العالم بأسره

55 ata3bia:

Ata3biaالمنتوجات
Plastique 38
Carton 15
Boite 14
Verre 14
Papier 11
Sachet 10
Bouteille 8
Conserve 7
Metal 5
Pot 4
Bouteille-plastique 4
Plastic 3
Boite-de-conserve 3
Carton-et-plastique 2
Sous-vide 2
Paquet 2
Barquette 1
Bocal 1
Fr-carton 1
Frais 1
Faire 1
Fr-ecolo-pass 1
Vacuum 1
Sac 1
Ok 1
Bouteille-pet 1
Verrez 1
Kunststoff 1
Bouteille-verre 1
Fr-bouteille-en-plastique 1
Item 1
Fr-opercule-en-metal 1
Fr-etui-carton-a-recycler 1
1-pet 1
Boite-en-carton-et-sachets-individuels 1
Fr-point-vert 1
Frai 1
Brique-tetra-pack 1
Fr-sachet-plastique-a-jeter 1
Aluminium 1
Chine 1
Paper 1
Bouteille-en-plastique 1
Sachet-fraicheur 1
Boite-en-carton 1
Plastique-carton 1
Glass 1
Bocal-en-verre 1
الالمنيوم 1
Sac-papier 1
Plastic-bottle 1
Tetrapak 1
Fr-papier 1
En-boite 1
Gourde 1